Město Ždírec n. D. recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí edit delete

30.6.2014 | Bohumír Nikl

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 105 televizí, 43 monitorů a 1 409,80 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 56,62 MWh elektřiny, 2 863,26 litrů ropy, 246,48 m3 vody a 2,11 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 12,29 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 49,02 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů  jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie. jsou to impzantní čísla. Proto všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.