Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková (hlavní jazyková korektura), Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing. Nela Niklová (počítačový přepis, inzeráty)
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny - leden 2022 edit delete

29.12.2021, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Uzávěrky NN v roce 2022 edit delete

1.12.2021, Dana Josková, rubrika Naše noviny

Naše noviny - prosinec 2021 edit delete

1.12.2021, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - listopad 2021 edit delete

1.11.2021, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - říjen 2021 edit delete

4.10.2021, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - září 2021 edit delete

1.9.2021, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - červenec/srpen 2021 edit delete

1.7.2021, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - červen 2021 edit delete

31.5.2021, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - květen 2021 edit delete

3.5.2021, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny - duben 2021 edit delete

1.4.2021, František Němec, rubrika Naše noviny