Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková (hlavní jazyková korektura), Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing. Nela Niklová, Mgr. Hana Lédlová (počítačový přepis, inzeráty)
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1340 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny - září 2022 edit delete

září 2022
1.9.2022, Hana Lédlová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - červenec/srpen 2022 edit delete

1.7.2022, Hana Lédlová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - červen 2022 edit delete

2.6.2022, Hana Lédlová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - květen 2022 edit delete

2.5.2022, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - duben 2022 edit delete

4.4.2022, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - březen 2022 edit delete

3.3.2022, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - únor 2022 edit delete

1.2.2022, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Naše noviny - leden 2022 edit delete

29.12.2021, Nela Niklová, rubrika Naše noviny

Uzávěrky NN v roce 2022 edit delete

1.12.2021, Dana Josková, rubrika Naše noviny

Naše noviny - prosinec 2021 edit delete

1.12.2021, Nela Niklová, rubrika Naše noviny