Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková, Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing.Bohumír Nikl, Dana Josková
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny 07-08/2013 edit delete

6.7.2013, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 06/2013 edit delete

5.6.2013, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 05/2013 edit delete

4.5.2013, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 04/2013 edit delete

4.4.2013, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 03/2013 edit delete

4.3.2013, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 02/2013 edit delete

Jak častokrát musí člověk padnout až na zem, aby viděl, kam podruhé položit nohu a jak jít rovně. Mateo Alemán
5.2.2013, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 01/2013 edit delete

31.12.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 12/2012 edit delete

5.11.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 11/2012 edit delete

4.11.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 10/2012 edit delete

6.10.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny