Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková, Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing.Bohumír Nikl, Dana Josková
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny - listopad 2020 edit delete

2.11.2020, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny - říjen 2020 edit delete

20.10.2020, František Němec, rubrika Naše noviny

Naše noviny - září 2020 edit delete

1.9.2020, František Němec, rubrika Naše noviny

Naše noviny - červen 2020 edit delete

10.6.2020, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny - květen 2020 edit delete

1.5.2020, František Němec, rubrika Naše noviny

Naše noviny - duben 2020 edit delete

14.4.2020, František Němec, rubrika Naše noviny

Naše noviny - březen 2020 edit delete

1.3.2020, František Němec, rubrika Naše noviny

Naše noviny - únor 2020 edit delete

5.2.2020, František Němec, rubrika Naše noviny

Naše noviny - leden 2020 edit delete

30.12.2019, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny