Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková, Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing.Bohumír Nikl, Dana Josková
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny - září 2019 edit delete

6.9.2019, Dana Josková, rubrika Naše noviny

Naše noviny - červenec a srpen - 2019 edit delete

Děti se dočkaly vytoužených prázdnin a nastal čas dovolených. Přejeme všem krásné léto a na shledanou v září. Redakční rada NN.
8.7.2019, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny - červen 2019 edit delete

10.6.2019, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny - květen 2019 edit delete

30.4.2019, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny - duben 2019 edit delete

5.4.2019, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny 03-2019 edit delete

8.3.2019, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny 02-2019 edit delete

5.2.2019, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny 01-2019 edit delete

30.12.2018, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny 12-2018 edit delete

4.12.2018, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny 11-2018 edit delete

26.10.2018, Jan Martinec, rubrika Naše noviny