Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková, Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing.Bohumír Nikl, Dana Josková
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny 3/2003 edit delete

Tys přece jenom první, čeho jsme se dočkali po takové zimě; ty, sněženko, ty raný šafráne, kvítku tavolíne, kočičko jívy; dříve než se naleje první pupen a rozvine první list, je tu rozkvetlý květ; dříve než příroda počne dýchat, kvete; láska je první.
2.3.2003, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny

Naše noviny 2/2003 edit delete

Únorová krajina, pokud neleží pod bílým příkrovem, působí poněkud nevlídně. I do našich dušiček se pak vkrádají chmury a tesknota. Nesmíme jim však podléhat a musíme si drobné radosti naordinovat sami. Pro naše předky byl únor – čas masopustu – obdobím doslova nevázané zábavy.
28.1.2003, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny

Naše noviny 1/2003 edit delete

Konec roku jednoho a vstup do roku nového je příležitostí k bilancování a k plánování věcí budoucích. Platí to jak v kruhu rodiny, tak v komunitě občanů žijících ve společném sídle.
20.12.2002, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny

Naše noviny 12/2002 edit delete

Prosinec... a přede dveřmi Štědrý den. Ano,už jsou za dveřmi! Kdo? No přece čert, anděl a Mikuláš, a s nimi všechna předvánoční kouzla pro děti a pro zbývající část rodiny pořádný předvánoční shon.
26.11.2002, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny

Naše noviny 11/2002 edit delete

Teplým slunečným dnům už odzvonilo a před námi je zase pošmourný listopad se svými lijáky a plískanicemi. Když je venku nevlídno, míváme většinou nevlídno i v dušičce. Leč nezoufejme, i proti podzimním chmurám lze účinně bojovat.
5.11.2002, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny

Naše noviny 10/2002 edit delete

Je tu podzim a listí šustí... Listí stromů zlátne a po špičkách k nám přišel podzim. Vychutnejme jeho atmosféru plnou vůní a barev a zaposlouchejme se do jeho tiché a nostalgické hudby.
30.9.2002, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny

Naše noviny 9/2002 edit delete

Již v průběhu zpráv o ničivých povodních přicházeli občané města s nabídkami na poskytnutí darů lidem postiženým povodněmi. Městský úřad zorganizoval ve středu 14. srpna veřejnou sbírku a v sobotu 17. 8. brzo ráno odjížděl p. Marek s plně naloženou Avií směrem na Prachaticko, konkrétně do obce Strunkovice nad Blanicí v Jihočeském kraji...
30.8.2002, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny

Naše noviny 7/2002 edit delete

Červenec je vlastně štědrý měsíc, který nám hned při svém nástupu nabízí prázdniny a dovolené. Odhodíme starosti a začneme se věnovat letním zábavám, cestování, koupání nebo také sběru borůvek a hub...
30.6.2002, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny

Naše noviny 6/2002 edit delete

Červen je nejkrásnějším obdobím nejdelších dnů a letního slunovratu.
4.6.2002, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny

Naše noviny 5/2002 edit delete

Ještě si pamatujeme, jak nás zima dlouhé měsíce mořila svou šedí, ale už myslíme spíše na modř nebe a prázdninové cesty léta. Modré nebe nad hlavou a louky plné květů...
3.5.2002, Jiří Pavlíček, rubrika Naše noviny