Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková, Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing.Bohumír Nikl, Dana Josková
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny 01-2019 edit delete

30.12.2018, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny 12-2018 edit delete

4.12.2018, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny 11-2018 edit delete

26.10.2018, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 10-2018 edit delete

27.9.2018, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 09-2018 edit delete

3.9.2018, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 07-08-2018 edit delete

27.6.2018, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 06-2018 edit delete

31.5.2018, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 05-2018 edit delete

27.4.2018, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 04-2018 edit delete

27.3.2018, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 03-2018 edit delete

24.2.2018, Jan Martinec, rubrika Naše noviny