Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková, Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing.Bohumír Nikl, Dana Josková
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny 09-2017 edit delete

4.9.2017, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny červenec - srpen 2017 edit delete

3.7.2017, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny 06-2017 edit delete

29.5.2017, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 05-2017 edit delete

27.4.2017, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 04-2017 edit delete

29.3.2017, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 03-2017 edit delete

24.2.2017, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 02-2017 edit delete

Při Tříkrálové sbírce ve Ždírci nad Doubravou bylo vybráno 67 282 Kč. Velké poděkování patří všem štědrým dárcům za poskytnuté dary, a dětem, které se koledování zúčastnily. Dále patří poděkování všem vedoucím skupinek, kteří věnovali svůj čas této charitativní akci.
26.1.2017, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 01/2017 edit delete

26.12.2016, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 12-2016 edit delete

1.12.2016, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 11-2016 edit delete

2.11.2016, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny