Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková, Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing.Bohumír Nikl, Dana Josková
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny 04/2016 edit delete

3.4.2016, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 03-2016 edit delete

29.2.2016, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 02-2016 edit delete

1.2.2016, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 01-2016 edit delete

Hodně zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2016 přeje spoluobčanům a všem příznivcům našeho města redakční rada Našich novin!
23.12.2015, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 12-2015 edit delete

30.11.2015, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 11-2015 edit delete

29.10.2015, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 10-2015 edit delete

2.10.2015, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 09/2015 edit delete

28.8.2015, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 07-08/2015 edit delete

5.7.2015, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 06/2015 edit delete

1.6.2015, Jan Martinec, rubrika Naše noviny