Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková, Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing.Bohumír Nikl, Dana Josková
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny 05/2015 edit delete

30.4.2015, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 04/2015 edit delete

30.3.2015, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 03/2015 edit delete

26.2.2015, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 02/2015 edit delete

28.1.2015, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 01/2015 edit delete

22.12.2014, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 12/2014 edit delete

28.11.2014, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny - listopad 2014 edit delete

Významného ocenění se dočkal Michal Švanda, sluneční fyzik z Astronomického ústavu. Čtyřiatřicetiletý vědec, který pochází ze Ždírce nad Doubravou, získal Cenu Akademie věd za vynikající výsledky v kategorii pro mladé vědce.
31.10.2014, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny - říjen 2014 edit delete

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Všem seniorům přejeme jen to dobré. Redakční rada NN
1.10.2014, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny 09/2014 edit delete

1.9.2014, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 07-08/2014 edit delete

červenec-srpen 2014
26.6.2014, Jan Martinec, rubrika Naše noviny