Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková, Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing.Bohumír Nikl, Dana Josková
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny 12/2012 edit delete

5.11.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 11/2012 edit delete

4.11.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 10/2012 edit delete

6.10.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 09/2012 edit delete

6.9.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 07/2012 edit delete

7.7.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 06/2012 edit delete

1.6.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 05/2012 edit delete

5.5.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 04/2012 edit delete

Jaro už dýchá do promrzlé země a budí poslední zelené spáče. Světélka prvních květů nesměle probleskují svěží zelení a budící se zahrady chystají nejkrásnější pestrobarevné koberce... S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro. Krásné velikonoční svátky přeje redakční rada NN!
7.4.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 03/2012 edit delete

Počasí nás svou vrtkavostí určitě ještě pořádně pozlobí, ale datum v kalendáři již naznačuje, že za dveřmi je konečně jaro. Máme černé na bílém, že nastal ten správný čas pro zrození všeho druhu – pro nové začátky, pro nové lásky, pro rozkvétající rostlinky a pupeny v zahradách i na loukách. Jaro už je prostě ve vzduchu a je jen otázkou času, kdy nás sluníčko pořádně polechtá na kůži.
8.3.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 02/2012 edit delete

Výsledek Tříkrálové sbírky 2012 je potěšující. Tři skupinky koledníků obdržely od občanů Ždírce n.D., Kohoutova a Benátek celkem 26 183 Kč.
8.2.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny