Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková, Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing.Bohumír Nikl, Dana Josková
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny 02/2012 edit delete

Výsledek Tříkrálové sbírky 2012 je potěšující. Tři skupinky koledníků obdržely od občanů Ždírce n.D., Kohoutova a Benátek celkem 26 183 Kč.
8.2.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 01/2012 edit delete

8.1.2012, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 12/2011 edit delete

8.12.2011, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 11/2011 edit delete

1.11.2011, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 10/2011 edit delete

Měsíčník občanů Ždírce nad Doubravou, říjen 2011.
1.10.2011, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 9/2011 edit delete

Škola už opět otvírá své brány a po prázdninách vítá všechny žáčky. První školní den je jedinečný, a zvláště pak v rodinách, kde mají prvňáčka. Prázdniny a dovolené ale vždy utečou jako voda a nezbývá, než se zase ponořit do proudu všedních dní.
3.9.2011, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 7/2011 edit delete

Teplo, slunce, barvy, daleké cesty, omamná vůně a touha po dobrodružství, to vše nás nyní čeká. Ať se již rozhodnete čas odpočinku trávit kdekoli, za celou redakční radu Vám přeji krásné a pohodové léto a dětem veselé prázdniny. A jelikož i redakční rada Našich novin bude užívat prázdnin, na shledanou opět v září.
2.7.2011, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 6/2011 edit delete

První červen je již tradičně svátkem dětí, a my si přejeme, aby byly šťastné. Za celou redakční radu vám, milé děti, přeji k vašemu svátku vše nejlepší, úspěšné završení školního roku a prázdniny plné sluníčka a úsměvů. Také vám přeji, ať již jste kdekoliv, abyste si vždy měly proč říct – všude dobře, doma nejlépe.
2.6.2011, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 5/2011 edit delete

Nastává ten krásný čas provoněný slunečními paprsky a čerstvou vůní právě probuzené země. Májová příroda prozářená sluncem má v sobě příslib léta a umí v nás navodit radostnou sváteční náladu.
3.5.2011, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 4/2011 edit delete

Konečně jaro! Mnozí s radostí odhazují dlouhé kabáty i teplé bundy a přerovnávají své šatníky. Pastelové pupeny na dřevinách, žlutě kvetoucí zlatý déšť a veselý zpěv ptáků nám ukazují, že příroda už vykročila do jara.
2.4.2011, Jan Martinec, rubrika Naše noviny