Naše noviny - měsíčník občanů města edit delete

Vydává: Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou
Redakční rada: Anna Horáková, Dana Vavroušková, Jana Uchytilová, Ing.Bohumír Nikl, Dana Josková
šéfredaktor: Zdena Lédlová
adresa redakce: MÚ Ždírec n.D., Školní 500, 58263 Ždírec n.D.
e-mail: knihovna@zdirec.cz

tel.: 569 694 620

Povoleno MK ČR reg. zn.  MK ČR E 22668. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Unipress Žďár n.S.

Elektronický archiv Našich novin

Naše noviny - červen 2014 edit delete

31.5.2014, Bohumír Nikl, rubrika Naše noviny

Naše noviny 05/2014 edit delete

25.4.2014, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 04/2014 edit delete

31.3.2014, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 03/2014 edit delete

Měsíčník občanů Benátek, Kohoutova, Horního Studence, Nového Ranska, Nového Studence, Stružince, Údav a Ždírce nad Doubravou
27.2.2014, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 02/2014 edit delete

Měsíčník občanů Benátek, Kohoutova, Horního Studence, Nového Ranska, Nového Studence, Stružince, Údav a Ždírce nad Doubravou
31.1.2014, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 01/2014 edit delete

2.1.2014, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 12/2013 edit delete

3.12.2013, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 11/2013 edit delete

4.11.2013, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 10/2013 edit delete

5.10.2013, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Naše noviny 09/2013 edit delete

4.9.2013, Jan Martinec, rubrika Naše noviny