Ceník inzerce v Našich novinách edit delete

Ceny inzerce v Našich novinách platné od čísla 2/2013.

Firemní inzerce

486 cm2 celá strana A4 1.815,- Kč
236 cm2 1/2 strany A4 908,- Kč
155 cm2 1/3 strany A4 605,- Kč
115 cm2 1/4 strany A4 454,- Kč
76 cm2 1/6 strany A4 303,- Kč
55 cm2 1/8 strany A4 228,- Kč
36,5 cm2 1/12 strany A4 152,- Kč
17,5 cm2 1/24 strany A4 77,- Kč

Při objednávce 3 a více opakování inzerce přísluší objednateli sleva ve výši 25%. Ceny jsou uvedeny včetně DPH!

Firemní inzerce v barevném provedení

486 cm2 celá strana A4 2.269,- Kč
236 cm2 1/2 strany A4 1.143,- Kč
155 cm2 1/3 strany A4 756,- Kč
115 cm2 1/4 strany A4 567,- Kč
76 cm2 1/6 strany A4 378,- Kč
55 cm2 1/8 strany A4 284,- Kč
36,5 cm2 1/12 strany A4 189,- Kč
17,5 cm2 1/24 strany A4 95,- Kč

1 cm2 = 5,- Kč

Tyto ceny platí pro zpracování textu inzerátu v podobě textu ve formátu *.DOC, případně při dodání zpracovaného inzerátu v elektronické podobě. Bude-li inzerent požadovat grafické zpracování inzerátu, bude cena stanovena po dohodě se zpracovatelem inzerátu.

Soukromá řádková inzerce

25,- Kč za jeden řádkový inzerát do velikosti 5 řádků tiskového sloupce šíře do 58 mm
25,- Kč za každých dalších i započatých 5 řádků nad rozsah inzerátu dle odst. 1)
55,- Kč za jeden řádkový inzerát do velikosti 5 řádků tiskového sloupce šíře do 58 mm, který bude opakován max. ve třech po sobě jdoucích výtiscích NN
55,- Kč za každých dalších i započatých 5 řádků nad rozsah inzerátu dle odst. 3)
49,- Kč více jak 5 řádků
109,- Kč opakovaná inzerce 3 x po sobě jdoucích výtiscích NN, více jak 5 řádků

Názorné velikosti ploch inzerce je možné si vyžádat na knihovna@zdirec.czCeny jsou uvedeny včetně DPH! 

Ceny inzerce schválila Rada města dne 16. ledna 2013.