Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání edit delete

30.3.2011 | Jiří Novák

čj. ZŠ 124/11

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ždírec nad Doubravou

K zápisu do MŠ budou přijímány jen děti, které dosáhnou k 1. 9. 2011 věku 3 a více let (kapacita je omezena na 97 míst ve Ždírci n.D. a 20 míst v Horním Studenci).

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou stanoví následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Hlavní kritéria

1. děti s odloženou školní docházkou a děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky – předškolní děti (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 4)

2. děti, které mají v době zápisu trvalé bydliště ve Ždírci nad Doubravou

3. děti, které nemají trvalé bydliště  ve Ždírci nad Doubravou (OÚ podepsal obecně závaznou vyhl. č. 5 /2009 - společný školský obvod s MěÚ Ždírec nad Doubravou) – OÚ Podmoklany

4. děti, které nemají trvalé bydliště ve Ždírci nad Doubravou

Pomocná kritéria

V případě shodnosti hlavního kritéria rozhodují o přijetí následující kritéria:

1. Intenzita docházky
- děti  k celodenní docházce
- děti k polodenní docházce
- děti s nepravidelnou školní docházkou (4 hod. denně, či 5 dní v měsíci)

2. Věk dítěte – rozhoduje datum narození dítěte

Ve Ždírci nad Doubravou  29.3.2011

Platnost od 1.4.2011

Zásady přijetí dítěte do mateřské školy se řídí ŠKOLSKÝM ZÁKONEM č. 561/2004 Sb., VYHLÁŠKOU O MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH č. 14/ 2005, ZÁKONEM O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 500/2004 Sb. v platném znění a § 50 ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ a o změně některých souvisejících předpisů č. 258/2000. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou ve správním řízení.


ředitel ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou          zástupce řed. pro MŠ v.uč.
Mgr. Jiří Novák                                               pí Jiřina Novotná

Soubory ke stažení:
doc kriteria-pro-prijeti-ms-zdirec-n-d-2011-03-29.doc 0 B Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání