Rozloučení žáků deváté třídy se školou edit delete

30.6.2011 | Jan Martinec
S žáky se loučil pan ředitel Mgr. Jiří Novák...
... třídní učitel Mgr. Zdeněk Drápalík...
a také starosta města p.Martinec
Žáci se pod bedlivým dohledem paní učitelky Mgr. Glosrové (třídní učitelka v 1.-5.ročníku) podepisují do pamětní knihy základní školy.