Volba členů Školské rady ZŠ Ždírec nad Doubravou edit delete

2.2.2005 | Jiří Pavlíček

Počet odevzdaných hlasů:            590

Počet možných hlasů:                  694

Účast v procentech:                      85

Do školské rady (z řad rodičů) byly zvoleny:  zapsat do ŽK

1. pí Mgr. Martina Hojná           počet hlasů  :  143
2. pí Marie Vašíčková                počet hlasů  :   50

Složení Školské rady ZŠ Ždírec nad Doubravou

Počet členů: 6 (stanovila Rada Města Ždírec nad Doubravou)

2 členové ze zastupitelstva:
- pí Uchytilová Jana, p. Ing. Pavlíček Jiří

2 členové ze ZŠ Ždírec nad Doubravou:
- pí Mgr. Křivohlavá Blanka, p. Mgr. Marek Jan

2 členové z rodičovské veřejnosti:
- pí Mgr. Hojná Martina, pí Vašíčková Marie

 

První setkání nově zvolené Rady ZŠ Ždírec nad Doubravou svolávám na pondělí 28.2. 2005 v 15:00 ve sborovně ZŠ Ždírec nad Doubravou.

Řed. ZŠ Ždírec nad Doubravou : Mgr. Jiří Novák         2.2.2005