Delegace Michelhausenu na setkání rodáků 2015 edit delete

10.7.2015 | Jan Martinec

Setkání rodáků v červnu 2015 poctili svoji účastí také delegáti z partnerského městysu Michelhausen pod vedením pana místostarosty Eduarda Sandy.