Návštěva kolegů z Velkých Pavlovic edit delete

22.6.2012 | Jan Martinec

20.června navštívila naše město milá návštěva - zaměstnanci města Velké Pavlovice v čele s panem starostou Pavlem Procházkou a místostarostou panem Zdeňkem Karberem. Účelem návštěvy byla jednak výměna názorů na aktuální problematiku, kterou se úřady zabývají, ale hlavním cílem bylo vysazení jeřábu oskeruše, který nám partnerské město Velké Pavlovice darovalo. Jeřáb byl vysazen na prostranství před hlavním vchodem do základní školy. Druhý darovaný stromek již několik týdnů úspěšně roste před pavilonem mateřské školy.

Jeřáb sází pan starosta Procházka, pomáhá ředitel školy pan Novák, přihlíží pan místostarosta Karber a pan Málek.
                                                                                                                                                               
 
Hlínu sype ždírecký starosta Jan Martinec.

Stromek připevňuje místostarosta Mirek Nikl, práci kontroluje paní Novotná a pánové Procházka a Karber.

Na zdárný růst  obou stromků bude dohlížet tým pedagogů (paní Martincová, Hojná a Novotná) pod vedením  ředitele školy p. Nováka.

Na to, aby byl stromek řádně zasazen dohlíží kolegyně z velkopavlovické radnice paní Janoušková, Ludvová a paní tajemnice Krátká.

Při společných setkáních je vždy o čem diskutovat. Výměna názorů je někdy k nezaplacení.