Návštěva Michelhausenu 25.května 2013, otevření muzea Leopolda Figla edit delete

27.5.2013 | Jan Martinec

V sobotu 25.května 2013 dopoledne navštívil starosta a místostarosta města partnerský městys Michelhausen v Dolním Rakousku. Pozvání k návštěvě zaslal starosta městyse při příležitosti otevření muzea významného rakouského politika Leopolda Figla, který se narodil a mládí prožil v Rustu, což je místní část městyse Michelhausen. Otevření muzea bylo velkou událostí nejen pro Michelhausen, ale i pro spolkovou zemi Dolní Rakousko, jelikož Leopold Figl byl poválečným rakouským kancléřem, předsedou parlamentu, ministrem zahraničí a zemským hejtmanem. Jeho největším politickým úspěchem bylo to, že jako ministr zahraničí vyjednal v roce 1955 pro Rakouskou republiku neutralitu a odchod sovětských vojsk právě v rove 1955. Pověstný je jeho výrok po podepsání smlouvy o odchodu sovětských vojsk a ukončení okupace: "Rakousko je svobodné!"  Význam L.Figla a otevření muzea podtrhli svojí přítomností významní regionální politici.
Na sobotní odpoledne připravily michelhausenské spolky tzv. "Selský trh", což je lidová veselice, kde vyhrává místní dechový orchestr, tentokrát podpořený říznou dechovkou z města Matrei ve východním Tyrolsku z pod Grossglockneru, doprovázený početnou skupinou horských myslivců.
I přes relativní chladné počasí se na náměstí v Michelhausenu sešlo velké množství občanů, kteří tak podpořili místní spolky.