Velkopavlovické vinobraní 4.9.2010 edit delete

7.9.2010 | Jan Martinec
Pan starosta Pavel Procházka a pan místostarosta Zdeněk Karber přebírají symbol vinobraní, ohromné hrozny. Přihlíží předsedkyně PS PČR paní Miroslava Němcová.
Příjezd do Velkých Pavlovic.
Pavel Procházka, Jan Martinec, Zdeněk Karber
Společné setkání zástupců našeho města, Velkých Pavlovic, Senice a dalších hostů.
Setkání s paní předsedkyní Němcovou na radnici.