Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou edit delete

5.11.2014 | Jan Martinec

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v zasedací místnosti městského úřadu, začátek v 17:00 hod.

Z programu zasedání:
1) Zahájení zasedání, určení zapisovatele
2) Složení slibu poslanců zastupitelstva
3) Stanovení počtu místostarostů a počtu uvolněných členů zastupitelstva
4) Volba starosty, místostarosty a členů rady města
5) Stanovení měsíční odměny členům rady města, členům ZM a předsedům výborů
6) Zřízení výborů ZM a stanovení počtu jejich členů, jmenování předsedů výborů
7) Stanovení termínů zasedání zastupitelstva v roce 2014 a 2015