Samospráva 1998 - 2002 edit delete

Starosta, místostarosta

Jan Martinec, starosta města
Miloslav Gajdorus, Ing., místostarosta města

Rada města

Jan Martinec, starosta města
Miloslav Gajdorus, Ing., místostarosta města
Jiří Novák, Mgr., člen rady
Hubert Kolář, člen rady
Ivan Vomela, člen rady

Zastupitelstvo města

Jan Martinec
Marie Nováková, MUDr.
Jiří Novák, Mgr.
Miloslav Gajdorus, Ing.
Jan Matějka
Jana Uchytilová
František Kubát, Ing.
Hubert Kolář
Oldřich Novák
Jaroslav Klepetko
Pavel Homolka
Jaroslav Košťál
Milan Sodomka
Josef Černý
František Plíšek