Pozvánka na 1.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, konané ve čtvrtek 18. 12. 2014 edit delete

9.12.2014 | Jan Martinec

Ve čtvrtek 18.prosince 2014 se koná v zasedací místnosti městského úřadu 1.zasedání zastupitelstva města, začátek v 17:00 hod.

Návrh programu:

 1. Slučitelnost funkce

 2. Zpráva o činnosti rady města v období od 6.11.2014 do 18.12.2014

 3. Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 30.11.2014

 4. Volba členů výborů

 5. Směrnice Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů v roce 2015

 6. Dílčí kontrola hospodaření města v roce 2014

 7. Rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok 2015

 8. Příspěvek na činnost v roce 2015

 9. Investiční akce 2015

 10. Peněžní příspěvky a nepeněžní dary v roce 2015

 11. Vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za likvidaci KO

 12. 8.setkání rodáků města

 13. Rozpočet města na rok 2015

 14. Smlouva města s Lesním družstvem obcí, zastupování města na členské schůzi

 15. Smlouva o partnerství města s MAS Havlíčkův kraj

 16. Majetkové záležitosti

 17. Informace o činnosti Služeb města

 18. Diskuze

 19. Různé