Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 23. června 2016, začátek v 18:00 hod. edit delete

23.6.2016 | Jan Martinec

Návrh programu zasedání:

1)   Zpráva o činnosti rady města v období od 21.04.2016 do 23.06.2016
2)   Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 31.05.2016
3)   Podpora činnosti JPO II v roce 2017
4)   Dofinancování dotovaných investičních akcí - DA SDH Kohoutov, multifunkční hřiště Jižní 
5)   Majetkové záležitosti – prodej části pozemku č. 24/1 k.ú. Stružinec
6)   Projednání žádosti o změnu znění OZV města č. 7/2011 a 1/2015
7)   Určení člena zastupitelstva, odpovědného za provedení změny č. 3 ÚP
8)   Dodatek č. 2 ke směrnici „Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů“
9)   Informace o činnosti Služeb města
10) Investice a opravy majetku
11) Diskuze
12) Různé

Soubory ke stažení: