Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 15. prosince 2016, začátek v 18:00 hod. edit delete

9.12.2016 | Jan Martinec

Návrh programu 13. zasedání:

1)    Zpráva o činnosti rady města v období od 3.11.2016 do 15.12.2016        

2)    Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 30.11.2016                  

3)    Směrnice ZM „Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů MěÚ v roce 2017“

4)    Dílčí kontrola hospodaření města v roce 2016

5)    Rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou na rok 2017

6)    Příspěvky spolkům na činnost v roce 2017

7)    Investiční akce a opravy majetku v roce 2017

8)    Zásady pro peněžité plnění poskytované fyzickým osobám

9)    Rozpočet města na rok 2017

10)  Rozpočtový výhled na roky 2017-2020

11) Vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu

12) Peněžní dar Sdružení rodičů ZŠ Ždírec nad Doubravou

13) Poskytnutí dotace na opravu kulturní památky

14) Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností

15) Majetkové záležitosti – prodej pozemků parc.č. st. 451/1, 451/2, 569/1, 893, 935, prodej bytových jednotek 400/3-400/10 a 571/2-571/11 a prodej 51/100 bytového domu čp. 569/570, vše k.ú. Ždírec n.D., prodej pozemků parc.č. 370 a 300/10 v k.ú. Nový Studenec

16) Informace o činnosti Služeb města

17) Žádost o dotaci z prostředků MŠMT

18) Stanovení termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2017

19) Diskuze

20) Závěr

 

Soubory ke stažení: