Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 16. února 2017, začátek v 18:00 hod. edit delete

16.2.2017 | Jan Martinec

Program zasedání:

1.    Zpráva o činnosti rady města v období od 15.12.2016 do 16.02.2017   

2.    Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 31.01.2017      

3.    Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva v roce 2016

4.    Plán činnosti kontrolního výboru v roce 2017      

5.    Program odpadového hospodářství města

6.    Majetkové záležitosti – prodej pozemku č. 294/3, k.ú. Stružinec, č. 536/3, 517/11 a 708/45, k.ú. Horní   

       Studenec, č. 13/21, k.ú. Benátky, směna pozemků mezi LDO a podílnickými obcemi

7.    Informace o činnosti Služeb města

8.    Půjčka ze Sociálního fondu    

9.    Zpráva o kontrole hospodaření města za rok 2016

10.  Půjčka společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. 

11.  Diskuze                                                                

12.  Závěr   

Soubory ke stažení: