Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 22. června 2017, začátek v 18:00 hod. edit delete

20.6.2017 | Jan Martinec

Návrh programu: 

1.   Zpráva o činnosti rady města v období od 20.04.2017 do 22.06.2017

2.   Informace o stavu účtů k 31.05.2017 a 22.06.2017 a plnění rozpočtu města k 31.05.2017

3.   Výsledek hospodaření Svazku obcí Podoubraví v roce 2016

4.   Schválení smlouvy o dílo na výstavbu DPS U Pikulky

5.   Příspěvek na činnost MAS Havlíčkův kraj pro rok 2017

6.   Majetkové záležitosti - koupě pozemků a podílů na pozemcích v k.ú. Nový Studenec

7.   Změna č. 4 ÚP, určení člena zastupitelstva, odpovědného za provedení změny č. 4 ÚP      

8.   Informace o činnosti Služeb města

9.   Diskuze

10. Závěr

Soubory ke stažení: