Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 26. října 2017, začátek v 18:00 hod. edit delete

18.10.2017 | Jan Martinec

Program:

1.   Zpráva o činnosti rady města v období od 07.09.2017 do 26.10.2017 

2.   Informace o stavu účtů k 30.09.2017 a 26.10.2017 a plnění rozpočtu města k 30.09.2017

3.   Půjčka na stavební akce

4.   Dotace na rekonstrukci šaten

5.   Příprava rozpočtu města na rok 2018 

6.   Majetkové záležitosti:

        a)  prodej pozemků nebo jejich částí:

            -  p.č. 489/7, k.ú. Horní Studenec

            -  p.č. 307/26, k.ú. Staré Ransko

            -  p.č. 25/14, 25/1, 538/4, k.ú. Horní Studenec

7.   Informace o činnosti Služeb města

8.   Diskuze

9.   Závěr