Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva města, konané 19.února 2015 edit delete

19.2.2015 | Jan Martinec
 1. Zpráva o činnosti rady města v období od 18.12.2014 do 19.02.2015 

 2. Informace o stavu účtů města k 31.01.2015 a 19.02.2015

 3. Úprava rozpočtu města na rok 2015 

 4. Fond rozvoje bydlení 

 5. Majetkové záležitosti 

 6. Dodatek č. 1 ke směrnici Oběh účetních dokladů 

 7. Informace o činnosti Služeb města a hospodaření v městských lesích

 8. Příspěvek na opravu kulturní památky 

 9. 8.setkání rodáků města 

 10. Diskuze

 11. Různé

 

Soubory ke stažení: