Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 22. února 2018, začátek v 18:00 hod. edit delete

21.2.2018 | Jan Martinec

Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva města, konané 22. února 2018, konané v zasedací místnosti městského úřadu, začátek zasedání v 18:00 hod.

Z programu zasedání:

         1)   Zpráva o činnosti rady města v období od 14.12.2017 do 22.2.2018

         2)   Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 31.1.2018  

         3)   Kontrola hospodaření města v roce 2018    

         4)   Plán rozvoje sportu

         5)   Fond rozvoje bydlení

         6)   Majetkové záležitosti – prodej pozemků: k.ú. H.Studenec - parc.č. 255/64, 255/79, 255/76, 255/60,

                k.ú. Údavy -315/1, 71/4, 72/2, k.ú. Benátky – st. 123, k.ú. N.Studenec – st. 125, k.ú. Ždírec – st. 745/2,
                k.ú. Radostín u Vojnova Městce – podíl 30/710 z částí pozemků parc.č. 351/2 a 351/4

         7)   Souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu MZe č. 129 660

         8)   Vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

         9)   Plán činnosti kontrolního výboru v roce 2018

         10) Pracovněprávní vztah členů zastupitelstva a města

         11) Informace o hospodářské činnosti města

         12) Schválení zprávy o uplatňování územního plánu

         13) Diskuze

         14) Závěr