Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 26. dubna 2018, začátek v 18:00 hod. edit delete

17.4.2018 | Jan Martinec

Program 21. zasedání zastupitelstva města

1.   Zpráva o činnosti rady města v období od 22.02.2018 do 26.04.2018 

2.   Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 31.03.2018  

3.   Zpráva o poskytnutých příspěvcích spolkům v roce 2017          

4.   Roční závěrka hospodaření - účetní závěrka roku 2017, závěrečný účet města za rok 2017

5.   Výsledek hospodaření Svazku obecních lesů Přibyslav a Svazku obcí Podoubraví v roce 2017

6.   Inventarizace majetku města k 31.12.2017

7.   Revolvingový úvěr

8.   Rozpočtové opatření č. 5/2018

9.   Rozpočtový výhled 2019-2020

10. Stanovení počtu členů zastupitelstva města ve volebním období 2018 - 2022

11. Dodatek č. 1 k dispozičnímu oprávnění a oběhu účetních dokladů

12. Podpora činnosti JPO II v roce 2019

13. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 – Fond rozvoje bydlení

14. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení

15. Majetkové záležitosti – prodej pozemku parc.č. 805, 708/75, 708/76, vše k.ú. Horní Studenec

16. Prodloužení termínu kolaudace stavby

17. Spolufinancování výstavby 4 pečovatelských bytů

18. Pracovněprávní vztah člena zastupitelstva a města

19. Příspěvek na činnost MAS Havlíčkův kraj v roce 2018

20. Informace o hospodářské činnosti města

21. Diskuze

22. Závěr