Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 21. června 2018, začátek v 18:30 hod. edit delete

14.6.2018 | Jan Martinec

Program zasedání: 

1.    Zpráva o činnosti rady města v období od 26.04.2018 do 21.06.2018

2.    Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 31.05.2018 

3.    Výsledek hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2017

4.    Pojištění zastupitelů   

5.    Majetkové záležitosti – prodej pozemků:

           - k.ú. Ždírec n.D.: 342/255, část pozemků 343/4, 343/5, 343/6

            - k.ú. Horní Studenec: 517/47 

6.   Stanovení odměny pro oddávajícího člena zastupitelstva

7.   Informace o činnosti Služeb města

8.   Změna č. 4 územního plánu

9.   Návrh odměny členovi zastupitelstva města

10. Diskuze

11. Závěr zasedání