Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva města, čtvrtek 18.září 2014 edit delete

11.9.2014 | Jan Martinec

Ve čtvrtek 18. září 2014 se koná v zasedací místnosti MěÚ, Školní 500, 23. zasedání zastupitelstva města, začátek v 18:00 hod.

Program zasedání:

  1. Zpráva o činnosti rady města v době od 26.06.2014 do 18.09.2014

  2. Informace o stavu účtů města k 31.08.2014

  3. Informace o přípravě komunálních voleb

  4. Majetkové záležitosti

  5. Půjčka ze Sociálního fondu města

  6. Dodatek č. 3 ke směrnici „Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů MěÚ“

  7. Informace o činnosti Služeb města

  8. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání

  9. Závěr zasedání