Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 30. srpna 2018, začátek v 18:00 hod. edit delete

30.8.2018 | Jan Martinec

Návrh programu 23. zasedání ZM:

1.   Zpráva o činnosti rady města v období od 21.06.2018 do 30.08.2018 

2.   Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 31.07.2018 a k 30.08.2018         

3.    Majetkové záležitosti – prodej pozemků:

           - k.ú. Ždírec n.D.: část pozemku parc.č. 324/1

            - k.ú. Benátky u Ždírce n.D.: parc.č. 13/21 a 13/14

            - k.ú. Nový Studenec: části pozemků parc.č. 243/33, 34/5 a 343/17  

            - k.ú. Horní Studenec: parc.č. 800, 540/4, 540/5, 540/6, 540/8 

4.   Informace o činnosti Služeb města

5.   Výstavba obchodního centra

6.   Finanční dar Spolku Přátelé školy ve Ždírci nad Doubravou  

7.   KPÚ Sobíňov, Plán společných zařízení

8.   Prodej pozemku pro výstavbu bytového domu

9.   Zrušení Svazku obecních lesů Přibyslav

10. Diskuze

11. Závěr

Soubory ke stažení: