Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 27. září 2018, začátek v 18:00 hod. edit delete

26.9.2018 | Jan Martinec

Program zasedání:

1. Zpráva o činnosti rady města v období od 30.08.2018 do 27.09.2018
2. Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 31.08.2018 a k 27.09.2018
3. Rozpočtové opatření č. 13/2018
4. Příprava rozpočtu města na rok 2019
5. Majetkové záležitosti
a) prodej pozemků:
- k.ú. Nový Studenec: části pozemků parc.č. 243/33, 34/5 a 343/17
- k.ú. Horní Studenec: parc.č. 800, 540/4, 540/5, 540/6, 540/8
b) žádost o převod části pozemku č.413/7, k.ú. Ždírec n.D. od Kraje Vysočina
6. Informace o činnosti Služeb města
7. Účast města ve výběrovém řízení
8. Diskuze
9. Závěr

Soubory ke stažení: