Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva města, čtvrtek 23.dubna 2014 edit delete

22.4.2015 | Jan Martinec

 Návrh programu zasedání:

 1. Zpráva o činnosti rady města v období od 16.02.2015 do 23.04.2015

 2. Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 31.03.2015

 3. Informace o poskytnutých příspěvcích v roce 2014

 4. Roční závěrka hospodaření

 5. Zpráva o inventarizaci majetku města k 31.12.2014

 6. Stanovení výše odměn členům ZM, zásady pro odměňování

 7. Fond rozvoje bydlení

 8. Půjčka ze Sociálního fondu města

 9. Majetkové záležitosti

 10. MAS Havlíčkův kraj, strategie 201-2020, příspěvek 2015

 11. Informace o činnosti Služeb města

 12. Veřejnoprávní smlouva s městem Chotěboř

 13. 8.setkání rodáků města

 14. Diskuze

 15. Různé

 

Soubory ke stažení: