Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města, čtvrtek 18.června 2015, 18:00 hod. edit delete

12.6.2015 | Jan Martinec

Návrh programu:

1) Zpráva o činnosti rady města v období od 23.04.2015 do 18.06.2015

2) Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 31.05.2015

3) Podpora JPO II v roce 2016

4) Půjčka ze Sociálního fondu města

5) Majetkové záležitosti

6) 8.setkání rodáků města

7) Diskuze

8) Různé