Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva města, konané 22. října 2015, 18:00, zasedací místnost MěÚ edit delete

14.10.2015 | Jan Martinec

Návrh programu zasedání:

 

  1. Zpráva o činnosti rady města v období od 03.09.2015 do 22.10.2015 

  2. Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 30.09.2015 

  3. Majetkové záležitosti 

  4. Rozpočtové opatření č. 20/2015

  5. Příprava rozpočtu města 

  6. Směrnice k ceně pozemků 

  7. Vyhláška o ochraně veřejného pořádku č. 1/2015

  8. Diskuze

  9. Závěr zasedání