Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva města, čtvrtek17.prosince 2015, 18:00 edit delete

10.12.2015 | Jan Martinec

7. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou se uskuteční v zasedací místnosti městského úřadu 17. prosince 2015, začátek v 18:00.

Návrh programu zasedání: 

 

 1. Zpráva o činnosti rady města v období od 22.10.2015 do 17.12.2015 

 2. Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 30.11.2015 

 3. Dodatek č. 2 k Dispozičnímu oprávnění 2015 

 4. Směrnice Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů v roce 2016 

 5. Dílčí kontrola hospodaření města v roce 2015 

 6. Rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok 2016 

 7. Příspěvek na činnost v roce 2016 

 8. Investiční akce 2016 

 9. Rozpočet města na rok 2016 

 10. Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za likvidaci KO 

 11. Poskytnutí daru Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Ždírec n.D. 

 12. Směrnice č. 2/2015 pro peněžité plnění 

 13. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností 

 14. Zastupování města na členské schůzi a valné hromadě v roce 2016

 15. Majetkové záležitosti 

 16. Informace o činnosti Služeb města 

 17. Diskuze

 18. Různé