Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 25. února 2016, začátek v 18:00 hod. edit delete

18.2.2016 | Jan Martinec

         Program:

 1. Zpráva o činnosti rady města v období od 17.12.2015 do 25.02.2016 

 2. Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 31.01.2016 a k 31.12.2015

 3. Úprava rozpočtu města na rok 2016 

 4. Dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2015 – Dispoziční oprávnění 

 5. Fond rozvoje bydlení 

 6. Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva v roce 2015 

 7. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016

 8. Majetkové záležitosti – koupě části pozemku č. 6/2, Nový Studenec

 9. Veřejná vyhláška – oznámení o vydání změny č. 2 ÚP

 10. Pořízení změny č. 3 Územního plánu města Ždírec nad Doubravou

 11. Vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému likvidace komunálních odpadů 

 12. Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Krucemburk 

 13. Záměr výstavby bytového domu 

 14. Informace o hospodaření v městských lesích

 15. Diskuze

 16. Různé