Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 21. dubna 2016, začátek v 18:00 hod. edit delete

21.4.2016 | Jan Martinec

Návrh programu 9. zasedání:

1)    Zpráva o činnosti rady města v období od 25.02.2016 do 21.04.2016 

2)    Informace o stavu účtů a plnění rozpočtu města k 31.03.2016          

3)    Informace o poskytnutých příspěvcích v roce 2015                                          

4)    Roční závěrka hospodaření                                                                               

5)    Výsledek hospodaření Svazku obecních lesů Přibyslav v roce 2015   

6)    Zpráva o inventarizaci majetku města k 31.12.2015                             

7)    Fond rozvoje bydlení                                                                                          

8)    Příspěvek na činnost MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. v roce 2016              

9)    Majetkové záležitosti – prodej části pozemku č. 56/2 a 708/19

       k.ú. Horní Studenec, prodej pozemku č. 184/37, k.ú. Ždírec n.D.               

10) Výstavba klubovny na stadionu                                                             

11) Informace o činnosti Služeb města                                                                   

12) Diskuze

13) Různé