Pozvánka na Ustavující zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.D., konané 1. listopadu 2018, začátek v 18:00 hod. edit delete

25.10.2018 | Jan Martinec

Návrh programu ustavujícího zasedání

 

1.   Zahájení zasedání, určení zapisovatele

2.   Složení slibu poslanců zastupitelstva

3.   Stanovení programu zasedání

4.   Volba návrhové a volební komise a ověřovatelů

5.   Přijetí „Jednacího řádu zastupitelstva“

6.   Stanovení počtu místostarostů a počtu uvolněných členů zastupitelstva

7.   Určení způsobu provedení voleb, přijetí volebního řádu

8.   Volba starosty, místostarosty a členů rady města

9.   Zřízení výborů zastupitelstva a stanovení počtu jejich členů

10. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

11.  Stanoveníé měsíční odměny za výkon funkce

12. Delegace zástupce města do orgánu LDO Přibyslav

13. Uzavření pracovněprávního vztahu členů ZM

14. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva v roce 2018 a 2019

15. Diskuze

16. Závěr zasedání

Soubory ke stažení: