Společenská kronika edit delete

Vítáme nové občánky města roku 2012 edit delete

V roce 2012 se řady občanů města rozrostly o 31 občánků.
19.12.2012, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Setkání seniorů 2012 edit delete

2.5.2012, Jan Martinec, rubrika Společenská kronika

Vítáme nové občánky města roku 2011 edit delete

V roce 2011 se narodilo celkem 39 dětí. Zajímavostí jsou troje narozená dvojčata: Jan a Jakub Uchytilovi, Evelína a Karolína Bezouškovy a Jan a Jakub Málkovi.
13.12.2011, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Vítání občánků 2011 edit delete

Po dvaceti letech byla ve Ždírci n.D. obnovena tradice vítání nových občánků města. Tradici bylo možné obnovit díky iniciativě a ochotě pracovnic městského úřadu, oddělení matriky a evidence obyvatel a dětem ze základní školy a jejich paním učitelkám.
10.5.2011, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Vítáme nové občánky města roku 2010 edit delete

V roce 2010 se narodilo 29 občánků.
28.12.2010, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města