Společenská kronika edit delete

Vítáme nové občánky města roku 2011 edit delete

V roce 2011 se narodilo celkem 39 dětí. Zajímavostí jsou troje narozená dvojčata: Jan a Jakub Uchytilovi, Evelína a Karolína Bezouškovy a Jan a Jakub Málkovi.
13.12.2011, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Vítání občánků 2011 edit delete

Po dvaceti letech byla ve Ždírci n.D. obnovena tradice vítání nových občánků města. Tradici bylo možné obnovit díky iniciativě a ochotě pracovnic městského úřadu, oddělení matriky a evidence obyvatel a dětem ze základní školy a jejich paním učitelkám.
10.5.2011, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Vítáme nové občánky města roku 2010 edit delete

V roce 2010 se narodilo 29 občánků.
28.12.2010, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Počet obyvatel města k 1.1.2010 edit delete

1.1.2010          změna od 1.1.2009 a od 1.1.2000

Ždírec n.D.    2232        +51           +399
Horní Studenec  254         -7            -29
Benátky         161         -8             -8
Nový Studenec   117         -2            -40
Údavy           108         -4             +9
Nové Ransko     108         -3             +2
Kohoutov         81         +1            -10
Stružinec        53         +1             +5

město celkem:  3114        +29           +328

13.1.2010, Jan Martinec, rubrika Vývoj počtu obyvatel města

Vítáme nové občánky města roku 2009 edit delete

V minulém roce se narodilo celkem 37 dětí, jejichž maminky měly v době narození dítěte trvalý pobyt na území města. První miminko roku 2009, syn Aleš, se 8.února narodil manželům Čermákovým z Údav, poslední, syn Marek, se narodil 31.prosince manželům Špinarovým ze Ždírce.
5.1.2010, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Počet obyvatel města k 1.1.2009 edit delete

Ždírec              2182

Benátky              169
Studenec Horní       261
Studenec Nový        119
Kohoutov              80
Stružinec             52
Údavy                112
Nové Ransko          111

město celkem        3086

K 1.1.2008 měl Ždírec 3059 obyvatel a k 1.1.2000 o 300 obyvatel méně, tedy 2786.

6.2.2009, Jan Martinec, rubrika Vývoj počtu obyvatel města