Společenská kronika edit delete

Setkání seniorů 2012 edit delete

2.5.2012, Jan Martinec, rubrika Společenská kronika

Vítáme nové občánky města roku 2011 edit delete

V roce 2011 se narodilo celkem 39 dětí. Zajímavostí jsou troje narozená dvojčata: Jan a Jakub Uchytilovi, Evelína a Karolína Bezouškovy a Jan a Jakub Málkovi.
13.12.2011, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Vítání občánků 2011 edit delete

Po dvaceti letech byla ve Ždírci n.D. obnovena tradice vítání nových občánků města. Tradici bylo možné obnovit díky iniciativě a ochotě pracovnic městského úřadu, oddělení matriky a evidence obyvatel a dětem ze základní školy a jejich paním učitelkám.
10.5.2011, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Vítáme nové občánky města roku 2010 edit delete

V roce 2010 se narodilo 29 občánků.
28.12.2010, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Počet obyvatel města k 1.1.2010 edit delete

1.1.2010          změna od 1.1.2009 a od 1.1.2000

Ždírec n.D.    2232        +51           +399
Horní Studenec  254         -7            -29
Benátky         161         -8             -8
Nový Studenec   117         -2            -40
Údavy           108         -4             +9
Nové Ransko     108         -3             +2
Kohoutov         81         +1            -10
Stružinec        53         +1             +5

město celkem:  3114        +29           +328

13.1.2010, Jan Martinec, rubrika Vývoj počtu obyvatel města