Společenská kronika edit delete

Počet obyvatel města k 1.1.2010 edit delete

1.1.2010          změna od 1.1.2009 a od 1.1.2000

Ždírec n.D.    2232        +51           +399
Horní Studenec  254         -7            -29
Benátky         161         -8             -8
Nový Studenec   117         -2            -40
Údavy           108         -4             +9
Nové Ransko     108         -3             +2
Kohoutov         81         +1            -10
Stružinec        53         +1             +5

město celkem:  3114        +29           +328

13.1.2010, Jan Martinec, rubrika Vývoj počtu obyvatel města

Vítáme nové občánky města roku 2009 edit delete

V minulém roce se narodilo celkem 37 dětí, jejichž maminky měly v době narození dítěte trvalý pobyt na území města. První miminko roku 2009, syn Aleš, se 8.února narodil manželům Čermákovým z Údav, poslední, syn Marek, se narodil 31.prosince manželům Špinarovým ze Ždírce.
5.1.2010, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Počet obyvatel města k 1.1.2009 edit delete

Ždírec              2182

Benátky              169
Studenec Horní       261
Studenec Nový        119
Kohoutov              80
Stružinec             52
Údavy                112
Nové Ransko          111

město celkem        3086

K 1.1.2008 měl Ždírec 3059 obyvatel a k 1.1.2000 o 300 obyvatel méně, tedy 2786.

6.2.2009, Jan Martinec, rubrika Vývoj počtu obyvatel města

Vítáme nové občánky města roku 2008 edit delete

V roce 2008 se maminkám ze Ždírce n.D. narodilo 39 dětí (1x dvojčata) a v místních částech města dalších 9 dětí, celkem tedy 48 dětí. Je to historicky největší počet dětí narozených v průběhu jednoho roku rodičům (maminkám) s trvalým bydlištěm ve Ždírci n.D.
6.1.2009, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Vítáme nové občánky města roku 2007 edit delete

V roce 2007 se narodilo ve Ždírci n.D. 37 miminek.
14.1.2008, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Vítáme nové občánky města roku 2006 edit delete

Celkem se ve Ždírci nad Doubravou (včetně místních částí) v roce 2006 narodilo 43 dětí.
27.12.2006, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Vítáme nové občánky města roku 2005 edit delete

Celkem se ve Ždírci nad Doubravou (včetně místních částí) v roce 2005 narodilo 45 dětí.
1.2.2006, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Vítáme nové občánky města roku 2004 edit delete

Celkem se ve Ždírci nad Doubravou (včetně místních částí) v roce 2004 narodilo 24 dětí.
23.11.2004, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města

Vítáme nové občánky města roku 2003 edit delete

Celkem se ve Ždírci nad Doubravou (včetně místních částí) v roce 2003 narodilo 36 dětí.
21.1.2004, Jan Martinec, rubrika Vítáme nové občánky města