Průmyslová zóna Ždírec nad Doubravou edit delete

Celková výměra zóny: 42/70 ha
Náklady na vybudování zóny k 30.6.2015: 35 mil.Kč

Prodejní cena 1 m2 pozemku:

  • 100,- Kč při minimální účasti města na výstavbě TI
  • 200,- Kč za předpokladu, že město vybuduje TI a přivede přípojky na hranici prodávaného pozemku

Průmyslová zóna I – JIH

Celková výměra území zóny: 15,5 ha
Datum zahájení přípravy výstavby: 1994
Datum ukončení výstavby I.etapy TI pro 9 ha: 1999
Optimální plochy jednotlivých areálů: 0,5 – 1,5 ha
Uvažované funkční využití areálů v zóně: lehký a dřevozpracující průmysl, služby
Zastavěné, nebo prodané plochy k 30.6.2015: 10
Volné plochy k zastavění k 1.7.2015: 5,5 ha (2,5 + 1,8 + 1,2 ha - plochy ve vlastnictví soukromých osob)

Průmyslová zóna II – SEVER

Celková výměra území zóny: 27,2 ha
Datum zahájení přípravy výstavby: 1997
Datum ukončení výstavby I.etapy TI pro 9 ha: 2000
Optimální plochy jednotlivých areálů: 0,5 – 3,5 ha
Uvažované funkční využití areálů v zóně: lehký a dřevozpracující průmysl, služby
Zastavěné, nebo prodané plochy k 1.7.2015: 16
Volné plochy k zastavění k 1.7.2015:11,2 ha ( z toho 3,8 ha plochy ve vlastnictví města, 1,2 + 2,7 + 3,5 = 7,4 ha plochy ve vlastnictví soukromých osob)

Popis ploch zóny JIH a SEVER

Západně od města, mírně svažitý terén (jižní svah), svažující se od železniční trati směr Havl.Brod přes silnici II.třídy č.345 směr Chotěboř k řece Doubravě. Pozemek se nachází mimo chráněná krajinná území.

Vzdálenosti

  • 1 km obytná část města
  • 2 km centrum města (pošta, lékárna, městský úřad, banka, bankomat)
  • 1 km nákladové a osobní nádraží ČD
  • 0,5 km silnice I/34 Havl.Brod - Svitavy
  • 1,5 km silnice I/37 Žďár n.S. - Pardubice
  • 45 km dálnice Humpolec, Velké Meziříčí, Jihlava
  • 43 km letiště Pardubice

Parametry inženýrských sítí

Kanalizace dešťová: DN 300 – ve správě města
Kanalizace splašková: DN 300 – ve správě VaK Havlíčkův Brod, a.s.
Vodovodní řad: DN 160 – VAK Havl.Brod, a.s.
Plyn: DN 90 – VČP, a.s. Hradec Králové
Elektrická energie: příkon k disposici 3 MW – ČEZ, a.s.

Informace o podmínkách prodeje pozemků a výstavby podává Městský úřad Ždírec nad Doubravou
telefon: 569 694 533, 569 694 024, 569 694 436, e-mail: mesto@zdirec.cz, stavebniurad@zdirec.cz

Soubory ke stažení:
jpg PZ_1.jpg 0 B