100 let edit delete

26.8.2003 | Jiří Pavlíček

V pondělí 25.8.2003 oslavila v rodinném kruhu krásné životní jubileum paní Marie Hrbáčková z Benátek. K širokému okruhu gratulantů se též připojili zástupci města.

starosta Jan Martinec gratuluje oslavenkyni, foto Jaroslav Švanda
Na snímku J.Švandy starosta Jan Martinec gratuluje oslavenkyni.