Cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS HORIZONT 2004 edit delete

19.5.2004 | Jiří Pavlíček

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
 
ve středu 23. června proběhne v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji společné cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému nazvané HORIZONT 2004 Jeho cílem je procvičit ochranná opatření v případě nebezpečí vzniku nebo vzniku radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany.

Cvičení bude zahájeno na plnorozsahovém trenažéru v Jaderné elektrárně Dukovany, který může havarijní situace věrohodně počítačově modelovat. Součástí cvičení bude také spuštění varovných sirén ve 20-ti km zóně havarijního plánování, v okolí JE Dukovany. Poté budou aktivovány složky:

• havarijní odezvy JE Dukovany dle vnitřního havarijního plánu
• Policie ČR, hasičských záchranných sborů krajů, rychlé záchranné služby a Armády ČR dle vnějšího havarijního plánu
• určené orgány krizového řízení krajů a obcí

V rámci HORIZONTU 2004 bude procvičováno následující:
• činnost organiačne-havarijní odezvy JE Dukovany
• ukrytí a evakuace personálu elektrárny
• koordinace činnosti krajů a orgánů krizového řízení
• ukrytí a evakuace žáků ZŠ Rouchovany a ZŠ Dolní Dubňany
• uzavření stanovených pásem
• postavem a činnost dekontaminačních míst
• komunikace odpovědných míst s médii a s veřejností a krizová komunikace za použití krizových prostředků.


Rád bych Vás ujistil, že nebezpečí havárie v Jaderné elektrárně Dukovany něm aktuálním. Zvládneme-li však takto složitou koordinaci, jakou by jistě řešení tohoto problému vyžadovalo, budeme to jistě umět i při podstatně reálnějších hrozbách povodní, velkých požárů, chemických a hromadných havárií.

V rámci výše uvedeného si Vás dovoluji požádat, abyste v tomto smyslu informovali o cvičení HORIZONT 2004 občany svých obcí a to běžnými prostředky, podle Vaši zvyklostí.

František Dohnal
hejtman kraje Vysočina