Finanční dar Nemocnici Havlíčkův Brod a DSD Drachtinka edit delete

25.7.2018 | Jan Martinec

Rada města rozhodla na základě písemných žádostí na své 85. schůzi o poskytnutí finančních darů a to:

1.   ve výši 10 000,00 Kč Domovu seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČ: 2750269; dar bude využit na provoz domova v roce 2018,

2.   ve výši 20 000,00 Kč Nemocnici Havlíčkův Brod, IČ: 00179540; dar bude využit ke spolufinancování 3D laparoskopu pro chirurgické obory.