Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí edit delete

4.10.2021 | Nela Niklová

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 pism. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 neleznete v přiloženém PDF souboru. 

Soubory ke stažení: