Informace týkající se ubytování ukrajinských uprchlíků edit delete

31.3.2022 | Nela Niklová

Kraj Vysočina jako distributor státního kompenzačního příspěvku ubytovatelům vytvořil systém, který byl schválen Radou Kraje Vysočina dne 29. 3. Tento systém bude účinný od 1. 4. 2022 od 8:00 hodin. Poskytování příspěvku má své podmínky, mimo jiné a zejména to budou tyto:

1. Příspěvek nebude poskytován zpětně.
2. Příspěvek bude vázán pouze na osoby, které prošly registrací na KACPU (Krajské asistenční středisko pomoci Ukrajincům).
3. Ubytovací kapacity budou provozovány v souladu se zákonem (živnost) a budou přiměřeného standardu (to obojí ve Vašem případě plně předpokládáme).
4. Ubytovatel požádá standardizovaným způsobem (přes aplikaci na webu kraje) o Přistoupení k Rámcové smlouvě, vyplní požadované údaje o ubytovací kapacitě, vyplní požadovanou identifikaci ubytovaných uprchlíků. Pokud ubytovatel splní uvedené podmínky a další skutečnosti obsažené v Rámcové smlouvě, bude následovat fyzické podepsání přistoupení ke smlouvě.
5. Možnost úhrady do výše 250,- Kč/osoba/den bude možná jen pro ty uprchlíky registrované přes KACPU ode dne, kdy kraj obdrží přes zmíněnou webovou aplikaci kompletní údaje od ubytovatele (to platí, i když se nám podaří společně dotáhnout administrativní stránku o nějaký den později). Webová aplikace je spuštěna od 1. 4.
6. V případě bytů ve vlastnictví právnických osob (včetně obcí) je výše kompenzačního příspěvku omezena na 3000 Kč na osobu a měsíc a maximálně 4 osoby v jednom bytě.

Podrobnější informace včetně adresy webové aplikace pro registraci naleznete v tiskové zprávě zde:
https://www.kr-vysocina.cz/kompenzace-za-ubytovani-ukrajinskych-uprchliku-v-objektech-mest-obci-a-jejich-prispevkovych-organizaci-a-v-objektech-komercniho-charakteru/d-4112717/p1=1013