Komunální volby 2002 edit delete

22.8.2002 | Jan Martinec

 

      Komunální volby do
Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou 
dne 1. a 2.listopadu 2002

 

Zaregistrované volební strany
pro volby do zastupitelstva

-          SNK Ždírec nad Doubravou

-          SNK Za rozvoj Ždírce nad Doubravou

-          SNK Údavy

-          KDU-ČSL

-          ODS

-          KSČM

 

 

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí, stanovení minimálního počtu komisí

Volební okrsek č.1
volební místnost – Ždírec n.D., Chrudimská 77
V okrsku jsou zapsáni voliči ze severní části Ždírce n.D., Kohoutova a Benátek
Zapisovatel: Pavlína KOVAČKOVÁ, trvale bytem Ždírec n.D., Nový Studenec 42,
zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.D.
Počet členů komise:  7

 

Volební okrsek č.2
volební místnost – Ždírec n.D., Mírová 119
V okrsku jsou zapsáni voliči z jižní části Ždírce n.D., Nového Ranska, Údav a Stružince
Zapisovatel: Miroslava CHYBOVÁ, trvale bytem Ždírec n.D., Hamerská 312,
zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.D.
Počet členů komise:  7

 

Volební okrsek č.3
volební místnost – Horní Studenec 70
V okrsku jsou zapsáni voliči z Horního Studence a Nového Studence
Zapisovatel: Helena MALÁ, trvale bytem Ždírec n.D., Horní Studenec 23,
zaměstnankyně Městského úřadu ve Ždírci n.D.
Počet členů komise:  5

 

Politické strany, politická hnutí a koalice, registrované pro volby do zastupitelstev obcí v kraji Vysočina, jsou oprávněny delegovat do každé okrskové volební komise 1 zástupce a 1 náhradníka a to v termínu do 2.října 2002.

Delegaci členů OkVK přijímá v pracovních dnech Městský  úřad ve Ždírci n.D.

 

                                     Jan Martinec, starosta

 

 

Jízdní řád autobusu pro voliče z místních částí města

Pátek 1.listopadu 2002

1) Linka Benátky, Kohoutov – Ždírec n.D.:

Odjezd autobusu:

BENÁTKY, zastávka autobusu ................. 14,45 hod.

KOHOUTOV, zastávka autobusu .............. 14,50 hod.

Příjezd do Ždírce k volebnímu okrsku č.1 - Školní jídelna ZŠ, vchod od Městského úřadu v 14,55 hod.

Odjezd od Městského úřadu v 15,15 hod. směrem na Kohoutov a Benátky.

 

2) Linka Stružinec, Údavy, Nové Ransko – Ždírec n.D.:

Odjezd autobusu:

STRUŽINEC, hasičská zbrojnice ........... 15,30 hod.

ÚDAVY, zastávka autobusu ................... 15,40 hod.

VYHNÁLOV, odbočka .......................... 15,42 hod.

NOVÉ RANSKO, zastávka autobusu ..... 15,50 hod.

Příjezd do Ždírce k OkVK č.2, nám. 9.května, zastávka u pomníku v 15,55 hod.

Odjezd od pomníku v 16,15 hod. směrem na Nové Ransko, Údavy, Stružinec.

 

Voliči, kteří se nemohou zejména ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mají právo hlasovat doma do přenosné urny. Je ovšem potřebné uvědomit okrskovou volební komisi nebo městský úřad o tomto požadavku nejlépe ještě před volbami, případně v první den voleb.

 

                                          Městský úřad

 

 

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

do ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC N.D.

 

 

Starosta města Ždírec nad Doubravou podle §29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

 

O Z N A M U J E

 

Volby do zastupitelstva města se uskuteční :

 

v pátek 1.listopadu 2002  v době od 14,00 do 22,00 hodin

a v sobotu 2.listopadu 2002 v době od 8,00 do 14,00 hodin.

 

Místo konání voleb, adresa volební místnosti: 

a)       Místem konání voleb v okrsku č.1 je místnost školní jídelny ve Ždírci n.D., Chrudimská 77,  pro voliče ze severní části Ždírce n.D. z Benátek a Kohoutova,

  počet zástěn 2.

 

b)       Místem konání voleb v okrsku č.2 je společenská místnost v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D., Mírová 119,  pro voliče z jižní části Ždírce n.D., z Údav,  ze Stružince a z Nového Ranska, počet zástěn 2.

 

c)       Místem konání voleb v okrsku č.3 je budova Základní školy  v Horním Studenci čp.70,  pro voliče z Horního a Nového Studence, počet zástěn 1.

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.

 

Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s informačním letákem v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístek si může volič vyzvednout také přímo v hlasovací místnosti.

Ve Ždírci nad Doubravou, dne 3.října  2002.

Jan Martinec, starosta