Mars září na večerní obloze edit delete

16.6.2001 | Michal Švanda

Planeta Mars v minulosti vzbuzovala obrovské naděje na mimozemský život. Když na konci předminulého století hvězdáři (např. Lowell) pozorovali na jeho povrchu síť kanálů, nevěděli, jak moc podléhají optickým klamům a autosugesci. Inspirativní o pohledech na Mars je například četba Války světů od H.G. Wellse.

Z astronomického hlediska je Mars neobyčejně zajímavý už proto, že je Zemi nejbližší planetou naší Sluneční soustavy a tudíž je podrobován intenzivnímu výzkumu kosmickými sondami.

V současné době se Mars nachází ve velmi zajímavé oblasti souhvězdí Střelce, jak ukazuje například obrázek zde. Pohledem na Mars malým dalekohledem nespatříte v zásadě téměř žádné podrobnosti vyjma výrazně světlejších polárních čepiček - obrovských ledovců složených z ledu a zmrzlého oxidu uhličitého, které jsou mohutnější obdobou pozemské Arktidy a Antarktidy. Navštívíte-li některou z  hvězdáren (nejbližší je v Pardubicích nebo ve Žďáru nad Sázavou) ukáží vám na Marsu více podrobností ve formě barevných skvrnek.

Planeta Mars je přibližně poloviční velikosti, než je Země, váží asi desetkrát méně. Teplota na povrchu dosahuje úctyhodných -90°C, ale existují dohady, že na dnech hlubokých kaňonů (např. Valles Marineris - Údolí Marinerů) dosahuje až 0°C nebo dokonce mírně nad nulou, takže by se tam mohla vyskytovat i tekoucí voda. Atmosféra je pro člověka nedýchatelná - nejvíce obsahuje oxidu uhličitého, poté asi jedno procento argonu a jedno procento kyslíku. Jeho povrch je rozbrázděn krátery. O tom, že byl Mars kdysi geologicky velmi aktivním tělesem svědčí spousta sopek, přičemž největší Olympus Mons je štítovou sopkou havajského typu o výšce 25 km a šířce základny přes 500 km.

Mars je i při pohledu pouhým okem výrazně načervenalé barvy, což není kupodivu optickým klamem ani hrou atmosféry. Povrch planety je totiž pokryt oxidy trojmocného železa, které mají hnědočervenou barvu (trojmocné železo obsahuje ve svých komplexech například i krev a právě ono způsobuje její charakteristické zabarvení).

Mars v současnosti dosahuje největšího lesku a je nejblíže Zemi. Tak se na něj podívejte.

null