Na Benátkách se od října měří rychlost projíždějících řidi edit delete

26.10.2021 | Nela Niklová

Důvodem instalace úsekových měřičů rychlosti na Benátkách je snaha minimalizovat počty řidičů, kteří při jízdě překračují maximální povolenou rychlost a ohrožují tak chodce a ostatní účastníky silničního provozu. Certifikované měření úsekové rychlosti je ještě efektivnější možností řešení problematiky dodržování rychlosti na komunikacích. Hlavní přidanou užitnou vlastností oproti systémům měření okamžité rychlosti na jednom místě je měření průměrné rychlosti v celém úseku. Tím se významně eliminuje tendence řidičů opět zvýšit rychlost svého vozidla po průjezdu kolem měřiče okamžité rychlosti. Řidič musí dodržovat předepsanou rychlost v celém měřeném úseku, což má vynikající účinky na minimalizaci dopravní nehodovosti a na rušení plynulosti silničního provozu v obci. Úspěšnost vynucení dodržení stanovené rychlosti v těchto případech je velmi vysoká.

Obsluhu a správu úsekových měřičů rychlosti na Benátkách provádí Městská policie Chotěboř a Město Chotěboř.

Ing. Bohumír Nikl, starosta